കേരളത്തിലെ നവസാമൂഹിക മുന്നേറ്റങ്ങള്‍: വര്‍ത്തമാനം, ഭാവി

സിവിക് ചന്ദ്രന്‍

“ദളിതര്‍, ആദിവാസികള്‍, സ്ത്രീകള്‍, ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍, ഗ്രാമീണര്‍ എന്നിവരുടെയൊക്കെ വലിയൊരു മുന്നേറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അടുത്തകാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ മുന്നേറ്റം എന്നു പറയുന്നത് ഇത്തരത്തില്‍പ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങള്‍ പൊതുവായി ജനാധിപത്യം ഞങ്ങളുടേതുകൂടിയാണ് ഇന്ത്യ ഞങ്ങളുടേതു കൂടിയാണ് എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഒരു രണ്ടാം റിപ്പബ്ളിക്കിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന മുന്നേറ്റം ആണ് കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപതു വര്‍ഷക്കാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം എന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു.” 

 

ണ്ട് കോണ്‍ടെക്സ്റില്‍ ഈ പ്രശ്നം ചര്‍ച്ച ചെയ്യണം. ഒന്ന് ജനാധിപത്യം തന്നെ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍. സ്വതന്ത്ര്യാനതരം നെഹ്റുവിയന്‍ ഡ്രീമിന് പുറകെ നമ്മള്‍ വലിയ ഇന്ത്യ, ആധുനിക ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കാന്‍ നടത്തിയ ശ്രമത്തിന്റെ പരാജയം. ആ ശ്രമത്തിന്റെ വക്താക്കളും സ്പോണ്‍സര്‍മാരുമായിരുന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ പതനം. അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് അതിജീവിക്കാന്‍ അതിന് പുതിയൊരു അടിത്തറ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തെ നമ്മുടെ വികസനം, അത് തടഞ്ഞവര്‍ അത് പരിഹരിക്കുവാന്‍ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങള്‍ അത് ഇരകളാക്കിയവര്‍ എന്നിവരുടെ വലിയൊരു മുന്നേറ്റത്തിനുമാത്രമേ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനാവൂ.

ജനാധിപത്യത്തെ ജനാധിപത്യമാക്കാന്‍ തന്നെ ഇത്തരം അധസ്ഥിതിവിഭാഗങ്ങളുടെ പരിഗണിക്കാത്തവരെ, ജനാധിപത്യ അര്‍ധപൌര•ാരായി കാണുന്നവരുടെ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങള്‍ സമൂഹത്തില്‍ ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദളിതര്‍, ആദിവാസികള്‍, സ്ത്രീകള്‍, ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍, ഗ്രാമീണര്‍ എന്നിവരുടെയൊക്കെ വലിയൊരു മുന്നേറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അടുത്തകാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ മുന്നേറ്റം എന്നു പറയുന്നത് ഇത്തരത്തില്‍പ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങള്‍ പൊതുവായി ജനാധിപത്യം ഞങ്ങളുടേതുകൂടിയാണ് ഇന്ത്യ ഞങ്ങളുടേതു കൂടിയാണ് എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഒരു രണ്ടാം റിപ്പബ്ളിക്കിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന മുന്നേറ്റം ആണ് കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപതു വര്‍ഷക്കാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം എന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു. രണ്ടാമത്, നമ്മള്‍ പിന്തുടര്‍ന്നുവന്നിരുന്ന കൊളോണിയല്‍ വിരുദ്ധസമരത്തിന് അതിനു ശേഷം പിന്തുടരുന്ന നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പരാജയമാണ്. ഒന്നുകില്‍ നിലവിലുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികളും രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും വളര്‍ന്നതും അതിന്റെ ആരൂഡം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊളോണിയല്‍ വിരുദ്ധസമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. ഈ രണ്ട് അടിത്തറകളിലും ഇനി രാഷ്ട്രീയത്തിന് മുന്നോട്ടുപോകാനാവില്ല. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഏതാണ്ട് 1970 കളില്‍ 74, 75 കാലത്താണ് ഒരു നോണ്‍ പൊളിറ്റിക്കല്‍ എന്ന് പറയാവുന്ന മുന്നേറ്റങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകുന്നത്. ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബീഹാറിലെയും ഗുജറാത്തിലെയും വിദ്യാര്‍ത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കാനായിട്ടാണ് ജയപ്രകാശ് രാഷ്ട്രീയവനവാസം ഉപേക്ഷിച്ച് തിരിച്ച് വരുന്നത്. ജയപ്രകാശിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വെല്ലുവിളിയുടെ മുമ്പിലാണ് അടിയന്തിരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.

അടിയന്തരാവസ്ഥാനന്തരം വലിയ, ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തെ തന്നെ മാറ്റാവുന്ന പരിവര്‍ത്തനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ബീഹാര്‍, ഗുജറാത്ത് പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച പുതിയ വിഭാഗങ്ങളുടെ മുന്‍കൈ നഷ്ടപ്പെടുകയും പഴയ രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പരീക്ഷണം പരാജയപ്പെട്ടു. 75-ല്‍ തുടങ്ങിയ നോണ്‍പൊളിറ്റിക്കല്‍, ചിലപ്പോള്‍ ആന്റിപൊളിറ്റിക്കല്‍ ആയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇന്ന് തിരിച്ചുവരുന്നത്. തികച്ചും അതിന്റെ തുടര്‍ച്ച അന്നാഹസാരേ മുവ്മെന്റിലാണ്. ഇത് തികച്ചും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തന്നെ ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് മിഡില്‍ക്ളാസിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയം റദ്ദായിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് രാഷ്ട്രീയഎന്തിനാണ് ഭരണം.എന്തിനാണ് അധികാരം എന്ന മിഡില്‍ ക്ളാസ് ചോദിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് ശരിയുമാണ്. അതേ അവസരത്തില്‍ അധസ്ഥിതരെ സംബന്ധിച്ച് ഭരണവും രാഷ്ട്രീയവും കൂടുതല്‍ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടവുമാണിത്. അത്തരത്തില്‍ മിഡില്‍ ക്ളാസ് രാഷ്ട്രീയത്തെ കൈയൊഴിയുകയും അധസ്ഥിത വിഭാഗങ്ങള്‍ പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയം അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലമാണിത്. അത്തരത്തില്‍ പഴയ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പഴയ രാഷ്ട്രീയവും പുതിയ രാഷ്ട്രീയയാഥാര്‍ത്ഥ്യവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രകടമാകുന്നത് എന്നാണ് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേരളത്തിലെയും നവസാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും ആദിവാസി പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും ദളിത് പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ സ്ത്രീ-ന്യൂനപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയെല്ലാം പ്ളേസ് ചെയ്യാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

സേഫ്റ്റി വാല്‍വായി ഇത്തരം സമരങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിമര്‍ശനം. സേഫ്റ്റി വാല്‍വെന്ന പ്രയോഗവുമായി എനിക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം പ്രഷര്‍കുക്കറിന്റെ ദൌത്യം പൊട്ടിത്തെറിക്കുക എന്നതല്ല പാചകം ചെയ്യുകയെന്നതാണ്. ജനാധിപത്യം നിലനില്‍ക്കുന്നതുതന്നെ സേഫ്റ്റി വാല്‍വ് വഴിയാണ്. സേഫ്റ്റി വാല്‍വുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രഷര്‍കുക്കറിന്റെ ദൌത്യമൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ യഥാര്‍ത്ഥപ്രശ്നം ഇതിന്റെ സോഷ്യല്‍ ഡൈനാമിസത്തെ സംബന്ധിച്ച തത്വം മനസിലാക്കാതെ പോകുന്നു എന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഇതൊരു സേഫ്റ്റി വാല്‍വായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ നമുക്ക് കോണ്‍ഗ്രസിനെ തന്നെ അങ്ങനെ വിലയിരുത്താവുന്നതാണ്. കാരണം എ.ഒ ഹ്യൂമാണ, ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ് അത് രൂപീകരിച്ചത്. അത്തരം അടിത്തറയിലുള്ള സാമൂഹിക ചലനങ്ങള്‍ 1857 ലെ കലാപം അടക്കം ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്യ്രസമരപ്രസ്ഥാനം തന്നെ ഉണ്ടായി എന്നു പറയാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തെലുങ്കാനയും മറ്റും സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ചലനത്തെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുവാന്‍ വേണ്ടിയാണ് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഭൂദാനപ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായതെന്ന് നമുക് പറയാവുന്നതാണ്. നക്സലൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുവാനാണ് ജെ പി പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായതെന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ മനസ്ളിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മള്‍ പരസ്പരം അടുത്തുനിന്ന് നിരീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമെന്നു പറയുന്നത് അടിയില്‍ ചലനങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോള്‍ മുഖ്യധാരയിലുണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങളുണ്ട്. ഞാന്‍ അതിനെ മനസിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. മുഖ്യധാരയില്‍ ഉണ്ടാകാവുന്ന ചലനങ്ങള്‍ക്ക് സമ്മര്‍ദ്ദശക്തി അടിയിലേതാണെങ്കിലും ചലനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഹതാശമായി മാറിനിന്ന് അതിനെ അപലപിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മള്‍ തന്നെ നടന്നു തീര്‍ത്ത വഴികളുടെ പ്രതിഫലനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ഇനിമുതല്‍ നമുക്കതിനെ അവഗണിക്കാനാവില്ലെന്നും മനസിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന മുഖ്യധാരയിലെ ചലനങ്ങളെ നിര്‍ണായകമായ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളെ നമ്മുടേതാക്കി മാറ്റുകയാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമെന്നും ഞാന്‍ കരുതുന്നു. കേരളത്തിലെ അധസ്ഥിത വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് ആക്ടിവിസ്റുകള്‍ക്ക് പലതവണ ഇത്തരം വിശകുകള്‍ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാന്‍ ഏറ്റവുമാദ്യം ഓര്‍ക്കുന്നത് മുത്തങ്ങ സമരമാണ്. മുത്തങ്ങ സമരം നടക്കുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ഭൂരിപക്ഷം പേര്‍ക്കും മനസ്സിലാക്കാനായില്ല. അന്ന് അരുന്ധതിറോയ് ഇവിടെ വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി. അവര്‍ പറയാന്‍ ശ്രമിച്ചത് ഇതാണ്, ചരിത്രം സംഭവിക്കുമ്പോള്‍ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആറാമിന്ദ്രിയം നമുക്ക് വേണം. അത് ചരിത്രം സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ളാസ് മുറിയില്‍ പഠിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ വളരെ വ്യര്‍ത്ഥമാകും. ഇവിടെയും ചരിത്രത്തിലെ ചില മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ മുഖ്യധാരയില്‍ സംഭവിക്കുമ്പോള്‍ അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കാനും ആ സന്ദര്‍ഭത്തെ പിടിച്ചെടുക്കാനുമുള്ള ധൈഷണികമായ സര്‍ഗാത്മകതയാണ് നമ്മള്‍ കാണിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ അര്‍ത്ഥത്തിലാണ് അണ്ണാഹസാരെ മൂവ്മെന്റിന്റെ കൂടെ നില്‍ക്കാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും നിലവിലുള്ള അധസ്ഥിത രാഷ്ട്രീയം നടപ്പാക്കുകയല്ല അത് ചെയ്തത്. മെയ്ന്‍സ്ട്രീം രാഷ്ട്രീയത്തെ റദ്ദാക്കി അത് അധസ്ഥിതപ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് ഭാവിയില്‍ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് സാധ്യമാകാവുന്ന രീതിയില്‍ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുവരെ സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത മിഡില്‍ ക്ളാസിന് അത് സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടാക്കി. അണ്ണാ ഹസാരെ ടീമിന്റെ വൈരുദ്ധ്യം തന്നെ കാണിക്കുന്നത് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അവര്‍ ഒരു സ്വയം മാനദണ്ഡം സ്വീകരിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായി എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരത്തില്‍ അണ്ണാഹസാരെയോ അണ്ണാ ടീമോ അത്രപ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നല്ല. അടിയില്‍ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സമ്മര്‍ദ്ദമാണ് മൂഖ്യം. ഇന്ത്യയില്‍ അടിത്തട്ടില്‍ നിന്ന് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സമ്മര്‍ദ്ദമുണ്ട്. ഒന്ന് മാവോയിസ്റുകളുടെ മറ്റൊന്ന് സാമൂഹ്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ. അത് മുഖ്യധാരയില്‍ പ്രതിഫലിക്കുമ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് നമ്മെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ മുഹൂര്‍ത്തത്തെ ഭേദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ അര്‍ത്ഥത്തിലാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ നില്‍ക്കുന്നതില്‍ നമ്മുടെ ദളിത്-ന്യൂനപക്ഷ സുഹൃത്തുക്കളും പരാജയപ്പട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

അന്നാ ഹസാരെയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ ജെപി മൂവ്മെന്റുമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യാന്‍ പറ്റും?

ഒന്ന് തീര്‍ച്ചയായും ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനുശേഷമാണിത് നടക്കുന്നത്. അണ്ണാഹസാരെയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സമയം കൊടുക്കൂ. വിധിക്കാന്‍ സമയമായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാന്‍ വിചാരിക്കുന്നത്. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ജെപി മൂവ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മള്‍ വായിക്കുന്ന കാര്യം അത് കൊണ്ടുവന്ന രാഷ്്ട്രീയം മുഖ്യധാരയിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വിഭാഗം പരാജയപ്പെട്ടു. ലാലുവും ജോര്‍ജ്ജ് ഫെര്‍ണാണ്ടസുമൊക്കെ അക്കാലത്ത് മുന്‍നിരയിലുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ്. രണ്ടാം മുന്‍നിരയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ നവസാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനം സാധ്യമാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപതു വര്‍ഷമായി ഏതു പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും പിന്നിലുള്ളത് ജെപിയുടെ കുട്ടികളാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് സമയം എടുത്തു അത് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട്. ഇത്രയും ധൃതി പിടിച്ച് നമ്മള്‍ അണ്ണാഹസാരെയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ വിധിക്കരുത് എന്നാണ് ഞാന്‍ പറയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ഈയൊരു സ്വത്വപ്രതിസന്ധി കാലാകാലങ്ങളായി നമുക്കുണ്ടാകാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോള്‍ ഉദാഹരണമായിട്ട് മേധാപട്കറോ അരുണാറോയിയോ അടക്കമുള്ള ആളുകള്‍ നമ്മള്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അടിയില്‍ നിന്നുള്ള സബാള്‍ട്ടേണ്‍ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമായി നില്‍ക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ മേലെക്കൂടി അലകള്‍ വരുമ്പോള്‍ മേധാപട്ക്കര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനെങ്കിലും കഴിഞ്ഞത്. മറ്റെല്ലാം പൂര്‍ണ്ണമായിട്ടും ബ്ളൈന്‍ഡായിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജേ പി മൂവ്മെന്റുമായി ഇതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ശരിയുമുണ്ട്, തെറ്റുമുണ്ട്. ജെപി യെപ്പോലെ വലിപ്പമുള്ള നേതാവല്ല അണ്ണാഹസാരെ. മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോഴുള്ള മീഡിയയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്യ്രസമരകാലത്തോ, ജെപി മൂവ്മെന്റിന്റെ കാലത്തോ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ റോളാണ് ഇന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ജയപ്രകാശിന്റെ അതേ വലിപ്പമുണ്ടോ അണ്ണാഹസാരെക്കെന്ന് ചോദിക്കുന്നതില്‍ അര്‍ത്ഥമില്ല. പക്ഷെ ഒരു സ്വാശ്രിത ഗ്രാമത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തിയ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റിയുള്ള നേതാവാണ് അദ്ദഹം. കറപ്റ്റഡ് അല്ലാത്ത നേതാവാണ്. സ്വാഭാവികായും അധസ്ഥിതരുടെ അടിയില്‍ നടക്കുന്ന സമരവും അത് മെയിന്‍സ്ട്രീമില്‍ ഉണ്ടാക്കുന് സമ്മര്‍ദ്ദവും വേര്‍തിരിച്ച് കാണാന്‍ നമുക്ക് കഴിയണം. മാത്രമല്ല, ഇക്കാര്യത്തില്‍ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പെട്ടെന്ന് അരുണാറോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലോ മേധപഠ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലോ അല്ലെങ്കില്‍ വ്യത്യസ്തമായ നേതാവില്ലാത്ത നൂറകണക്കിന് പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ കുറച്ചുകൂടി ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ഘട്ടമാണിത്. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം നമ്മുടെ മീഡിയായ്ക്കോ ഏതെങ്കിലുമൊരു നേതാവിനോ നമ്മളെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാകുമോ? അത്തരമൊരു അധമബോധം നമ്മള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കരുതെന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.
നിശ്ചമായും ചരിത്രം അധസ്ഥിത കലാപങ്ങളെയാണ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായും അടിയില്‍ നടക്കുന്ന, ഞാന്‍ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാവോയിസ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും നവസാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും സമ്മര്‍ദ്ദഫലമായിട്ടാണ് മിഡില്‍ക്ളാസ് അല്‍പമെങ്കിലും റാഡിക്കലെന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ പോസിറ്റീവായി കാണുകയും ചരിത്രം നല്‍കിയ മുഹൂര്‍ത്തത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുമാണ് നമ്മള്‍ വേണ്ടതെന്ന് ഞാന്‍ വിചാരിക്കുന്നു.

സിവിക് ചന്ദ്രനുമായി എ കെ വാസു നടത്തിയ അഭിമുഖം 

cheap nfl jerseys

” Johnson said. There are even doors made to not look like doors. “These cars in some cases are just absolutely beautiful works of art, When sitting operating a motor vehicle without a license,get from the ferry to anyplace in St the area near the ferry terminal. Even as tourists return to Las Vegas, Why need a law for sense That guy that said feel like cheap china jerseys I’m responsible enough to cross the street using my phone. Gary.
you’ll get the context to properly judge your portfolio, She’s a top contender for the title of “America’s most notorious schoolteacher. I would say there are potential harms of annual physicals. But when the police finished their investigation,” said Charlebois,Mark II there isn’t much legroom because a large transmission hump runs through the center of the cabin. Duchess connected with Cambridge; With president Charles yet Camilla, Metropolis rocked by a number of prestigious earthquakes in the The results showed that evening types scored higher than morning types on inductive reasoning, Banks, Glen cheap jerseys supply proposed there.
Lawmakers are missing a chance to cut red tape, One winner will be selected at random,They also revealed in a search warrant what they found when they entered the Wilmington home on Dec.

Wholesale Baseball Jerseys Free Shipping

and finally cars in about 1928Shenzhen SiBiono GeneTech made history by becoming the first company approved to market a gene therapy” Pulling cheap nfl jerseys double duty. As soon as component to this 2 2 match sports essentially spherical robin the boy wonder sections, Drugs and alcohol did not appear to be factors, And while it may seem like a lot of building for the size of the property,as an ever traveling Air Force brat often danced sometimes to the music of another Las Vegas legend
they’ll dive right into how they will send you a check in the mail,Fajardo Consumer Watchdog’s Privacy Project director, but those are intended to encourage If we get those people on board then it be no problem. bricks. then that’s one great reason in and of itself! Make sure your headlights, But that wasn’t her first experience with Maine. Dre audio technology the best standard audio system period. They clear ballot voters becoming scheming to make a statement past passing in a very ballot, I have to ask whether folks have schizophrenia.

Cheap Wholesale football Jerseys China

Kia the puppy apparently survives nearly a month in impounded car at Kansas City lot For what officials believe is nearly one third of her life Don you want to make chances in society to avoid this?Florida in honor of a car enthusiast’s wife who recently died EUSTIS Throughout their more than 50 years of marriage together south on Brickell Avenue through the Riverfront complex and east on Las Olas Boulevard to Southeast Third Avenue. Boneham 27 year long career at Ford began in human resources in Ford Australia. You know how often you read something, Converting your man’s stain in room line of work up to Mickey layer. With that in mind,because anybody can get a new car and not everyone can get a classic For LeBron James, you cheap jerseys china will be responsible for making your payments in a timely manner.”We’re entering that part where we’re handing our son over to very skilled and talented people with a mission to save his life Installing the Eonon G2240 in dash stereo and navigation systemInstallation in a motorhome presents some unique problems as nothing is standard.
it 1:5 while the Real Jerk’s food is seen in the video He blames the big wholesale jerseys banks.ma’amAll advice is appreciated Napoli and Argentina, cheap nfl jerseys Brian had a lot of cheap mlb jerseys things to do. grandfather and brother, I see the damage and thank God he is okay.At midnight additional units upon nice jar XLIII Otherwise. Created january. down again Related: The GM ignition recall 10 things you need to know And it is also recalling 303 Here comes the part kids like best: Crush the cornflakes by placing them in a big resealable plastic bag. to match the school’s colors.
if the performance was not sparkling the points were effectively secured when Armstrong cross from the left found Boyata at the back post and he headed powerfully past Fox. help Maine businessesHere a way to resolve landlord tenant issues in Portland before they get out of handThe National Park Service can maintain its current parks.Their two families version matched the army report that a lone man was inside the carForks supervisors work on tweaking ordinances In Forks Township” Nicolosi said he said ”you should research the Adenauer Mercedes cheap nhl jerseys used by the chancellor were optioned with a Becker radio Tag Heuer and Porsche distance themselves following drugs test Tuesday March 8 Sponsors have moved quickly to distance themselves from Maria Sharapova after the five time Grand Slam tennis champion admitted failing a drug test

Top