ആവിഷ്ക്കാര സ്വാതന്ത്ര്വം ഉറപ്പാക്കുക

മാധ്യമപ്രവർത്തക ഷാഹിനയ്ക്ക് നേരെ നടന്ന ആര്‍ എസ് എസ് അക്രമത്തിനെതിരെ 2011 ഡിസംബർ 11ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയില്‍ നടന്ന പ്രതിക്ഷേധം.

Top