000 (of de geldende equivalent)

canada goose jas sale Canada Goose Jassen Goedkope GTUB 2Q17 Capital Markets Resultaten canada goose jas sale

canada goose jas outlet Capital Markets Quarterly. GTUB’s daalden 4% YOY en 9% achtereenvolgens kreeg een lage marktvolatiliteit en gedempte klantstromen in vaste inkomsten, valuta en commodities (FICC). Gedeeltelijk compenseren van de zwakte in FICC was de voortdurende sterkte in schuldbewijs en advisering. GTUBs citeerde in het algemeen zwakte over alle productgebieden, alhoewel Citigroup (Citi) de zwakheid van de valutahandel onderstreepte en Goldman Sachs (Goldman) heeft zijn zwakste kwartaal in commodities trading sinds zijn publieke onderneming. Dit markeert het tweede rechtstreekse kwartaal waarin Goldman’s FICC-resultaten zijn GTUB-peers achterlaten, een trend die verder kan afwegen op de toekomstige resultaten van Goldman als hedgefondsen en andere gebruikers van complexe handelsstrategieën minder actief blijven. Ondanks het zwakker kwartaal bleef FICC het voornaamste bestuurder van GTUBs ‘kapitaalmarkten inkomsten, goed voor 42% van het totaal in 2Q17.’ De banken met de grootste FICC-platforms zullen profiteren van significante schaalvoordelen, vooral als de klantenactiviteit over het evenwicht stijgt Van het jaar, ‘zei Senior Director Justin Fuller.’ Dat zal echter niet waarschijnlijk plaatsvinden tijdens het seizoensgebonden derde kwartaal, met een verdere daling in de netto-omzet van de FICC, die verwacht wordt voordat het potentieel begint te stijgen, als de volatiliteit toeneemt. ‘Ondanks een 8% YOY Canada Goose Jas Sale daling in de omzet van kapitaalmarkten, behouden JPMorgan zijn leidende marktaandeel met Citi leapfrogging Bank of America om in tweede kwartaal in tweede plaats te landen. Morgan Stanley bleef in de vierde positie, hoewel het haar marktaandeel vergroot, grotendeels dankzij sterker aandelen- onderschrijvings- en aandelenmarkt Resultaten. Contactpersoon: Primaire Analist Justin Fuller, CFA Senior Director +1 312 368 2057 Fitch Ratings, Inc., 70 W. LEES DEZE BEPERKINGEN EN DISCLAAT IMERS VOLGENS DEZE link: hier. GEPUBLICEERDE RATINGS, CRITERIA EN METHODOLOGIES ZIJN ALLE TIJDEN VAN DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR. FITCH’S CODE OF CONDUCT, VERTROUWELIJKHEID, BELANGSTELLINGEN, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE EN ANDERE RELEVANTE BELEID EN PROCEDURES ZIJN OOK BESCHIKBAAR VAN DE AFDELING VAN DE GEDING VAN DEZE SITE. DIRECTOREN EN AANDEELHOUDERS RELEVANTE BELANGEN ZIJN BESCHIKBAAR. eEN ANDER TOEGESTAAN dienst aan de beoordeelde entiteit of aan haar gelieerde derden. informatie over deze dienst voor ratings WAARVOOR hoofdanalist IS met zetel in een EU geregistreerde entiteit kan worden GEVONDEN op de entiteit overzichtspagina voor deze emittent op de FITCH WEBSITE. en haar dochterondernemingen. 33 Whitehall Street, New York, NY 10004. Telefoon: 1 800 753 4824, (212) 908 0500 Fax:. (212) 480 4435. Reproductie of doorgifte, geheel of gedeeltelijk, is verboden, tenzij met toestemming Fitch voert een redelijk onderzoek Van de feitelijke informatie die erin wordt aangewezen in overeenstemming met zijn beoordelingsmethodologie en een redelijke verificatie van die informatie uit onafhankelijke bronnen verkrijgen, voor zover deze bronnen een Weer beschikbaar voor een bepaalde beveiliging of in een bepaalde jurisdictie. De manier waarop het feitelijke onderzoek van Fitch en het toepassingsgebied van de verificatie van derden zullen variëren, hangt af van de aard van de nominale zekerheid en zijn uitgevende instelling, de vereisten en praktijken in de jurisdictie waarin de nominale zekerheid wordt aangeboden en verkocht en / Of de uitgevende instelling is gelegen, de beschikbaarheid en aard van relevante publieke informatie, de toegang tot het beheer van de uitgevende instelling en zijn adviseurs, Canada Goose Outlet de beschikbaarheid van bestaande externe verificaties zoals auditrapporten, overeengekomen procedures, brieven, beoordelingen, actuariële rapporten, engineering Rapporten, juridische adviezen en andere rapporten die door derden zijn verstrekt, de beschikbaarheid van onafhankelijke en bekwame controlebronnen van derden met betrekking tot de specifieke beveiliging of in de specifieke jurisdictie van de uitgevende instelling en een aantal andere factoren. Gebruikers van Fitch’s ratings En rapporten moeten begrijpen dat noch een verbeterd feitelijk onderzoek noch een derdenverificatie kan ervoor zorgen dat alles Van de informatie die Fitch vertrouwt in verband met een rating of een rapport accuraat en compleet zal zijn. Uiteindelijk zijn de uitgevende instellingen en haar adviseurs verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die zij aan Fitch verstrekken en op de markt in het aanbieden van documenten en andere rapporten. Bij de uitreiking van zijn ratings en zijn verslagen moet Fitch vertrouwen op het werk van deskundigen, met inbegrip van onafhankelijke accountants met betrekking tot de jaarrekening en advocaten met betrekking tot juridische en fiscale zaken. Verder zijn ratings en voorspellingen van financiële en andere informatie inherent vooruitziend en veronderstellingen en voorspellingen over toekomstige gebeurtenissen die door hun aard niet als feiten kunnen worden gecontroleerd. Als gevolg daarvan, ondanks eventuele verificatie van de huidige feiten, kunnen Goedkoop Canada Goose canada goose jassen ratings en prognoses worden beïnvloed door toekomstige gebeurtenissen of voorwaarden die niet werden verwacht op het moment dat een rating of prognose werd afgegeven of bevestigd. De informatie in dit rapport wordt als zodanig verstrekt zonder enige representatie of garantie van welke aard dan ook, en Fitch staat niet voor dat het rapport of een van de inhoud ervan voldoet aan een van de vereisten van een ontvanger van het rapport. Een Fitch rating is een mening over de kredietwaardigheid van een beveiliging. Deze mening en verslagen van Fitch zijn gebaseerd op vastgestelde criteria en methodieken die Fitch voortdurend evalueren en bijwerken. Daarom zijn ratings en rapporten het collectieve werkproduct van Fitch en geen individu, of een groep individuen, is uitsluitend verantwoordelijk voor een rating of een rapport. De rating betreft niet het risico van verlies door andere risico’s dan kredietrisico’s, tenzij dit risico specifiek wordt vermeld. Fitch is niet betrokken bij het aanbieden of verkopen van een beveiliging. Personen die in een Fitch-rapport zijn geïdentificeerd, waren betrokken bij, maar zijn niet alleen verantwoordelijk voor, de meningen daarin. De personen zijn alleen genoemd voor contactdoeleinden. Een rapport dat een Fitch rating geeft, is geen prospectus of een vervanging voor de informatie die door de uitgevende instelling en zijn agenten in verband met de verkoop van de effecten is verzameld, geverifieerd en aan beleggers voorgelegd. Ratings kunnen te allen tijde om welke reden dan ook worden gewijzigd of ingetrokken, naar eigen goeddunken van Fitch. Fitch levert geen beleggingsadvies van welke aard dan ook. Beoordelingen zijn geen aanbeveling om beveiliging te kopen, te verkopen of te houden. Beoordelingen geven geen commentaar op de toereikendheid van de marktprijs, de geschiktheid van eventuele zekerheden voor een bepaalde belegger, of de belastingvrijgestelde aard of belastbaarheid van betalingen ten aanzien van eventuele zekerheden. Dergelijke vergoedingen variëren in het algemeen van US $ 1.000 tot US $ 750.000 (of de geldende equivalent) per uitgifte. In bepaalde gevallen zal Fitch voor een enkele jaarlijkse vergoeding alle of een aantal door een bepaalde emittent uitgegeven uitgaven, of verzekerd of gegarandeerd door een bepaalde verzekeraar of garantie, beoordelen. Dergelijke vergoedingen zullen naar verwachting variëren van US $ 10.000 tot US $ 1.500.000 (of de geldende equivalent). De toewijzing, publicatie of verspreiding van een rating door Fitch vormt geen toestemming van Fitch om zijn naam als deskundige te gebruiken in verband met een registratieverklaring ingediend onder de Amerikaanse effectenwetgeving, de Wet op Financiële Diensten www.parkaverkooppunten.nl en Markten van 2000 van de Verenigd Koninkrijk, of de effectenwetten van een bepaalde Canada Goose Sale jurisdictie. Vanwege de relatieve efficiëntie van elektronische publicatie en distributie kan Fitch onderzoek tot drie dagen eerder beschikbaar zijn voor elektronische abonnees dan om abonnees af te drukken. Alleen voor Australië, Nieuw-Zeeland, Taiwan en Zuid-Korea: Fitch Australia Pty Ltd heeft een Australische financiële dienstvergunning (AFS-licentie nr. Credit rating informatie gepubliceerd door Fitch is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen www.parkaverkooppunten.nl die particuliere klanten zijn in de zin van de Corporations Act 2001 Canada Goose Sale canada goose jas outlet.

Top