സൗദി യുമായി കളി വന്നാൽ , മലപ്പുറത്തെ അർജന്റീന /ബ്രസീൽ ഫാൻസൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും എന്നാണ് ചില മറ്റവൻ / വൾമാരുടെ ചോദ്യം.പാക്കിസ്ഥാൻ ഒക്കെ ലോകകപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇവരൊക്കെ ശരിക്കും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടേനെ…

Top