സുഭാഷ് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ട്രോള്‍ വാട്സ് ആപ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് വഴി 150 പേര്‍ക്ക് അബദ്ധത്തില്‍ ഷെയർ ചെയ്തു. എല്ലാവരും ഒരേ ചോദ്യം : ‘ആരാണീ സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്‍?’

Top