സംഘ്പരിവാര്‍ നുണ ഫാക്ടറികള്‍ക്കെതിരെ വസ്തുതകള്‍ നിരത്തിയുള്ള പോരാട്ടമേ വഴിയുള്ളൂ. അവര്‍ ഊതിക്കെടുത്തുന്ന വിളക്കകള്‍ തെളിയിച്ചു മാത്രമേ മുന്നോട്ടു പോകാനാവൂ.

Top