വീണ്ടും പി ജെ കുര്യനെ പോലെയുള്ളവരെ രാജ്യസഭയിൽ എത്തിക്കാനാണു കോൺഗ്രസ്സ് നേതാക്കളുടെ പ്ലാനെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സ്നു വേണ്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സംസാരിക്കാൻ എനിക്കു താല്പര്യമില്ല.. ഞാനൊരു കെ മുരളീധരൻ ഫാനാണു പക്ഷെ എങ്കിലും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ രാജ്യസഭയിൽ എത്തണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു..സംഘികൾക്കെതിരെ വാ തുറന്നു പ്രതികരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും പാർലമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണു പാർട്ടിക്കു ഗുണം ചെയ്യുക.. കോൺഗ്രസ്സ് നേതാക്കൾക്കു പാർട്ടി രക്ഷപ്പെടണമെന്നു ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർ ന്യായികരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ സമയം കളയുന്നതു എന്തിനാണു്?

Top