ബോംബും ഗുണ്ടകളെയും ഒക്കെ അന്വേഷിച്ചു വരിക്കാശ്ശേരി മനയിൽനിന്ന് മട്ടാഞ്ചേരിക്കും മലപ്പുറത്തേക്കും വണ്ടി കയറിയിരുന്ന മലയാള സിനിമ ഒരു ചീഞ്ഞ നൊസ്റ്റാൾജിയ മാത്രമായി തീരണം.

Top