ഫാറൂഖ് കോളേജ് അധ്യാപകനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പിൽ കേസെടുത്തു.best കണ്ണാ best.എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മുടെ നിയമം ഇത്ര മാത്രം സക്രിയമാവുന്നതു?എന്ത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കാര്യത്തിൽ ആ ശുഷ്‌കാന്തി കാണുന്നില്ല?

Top