പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ വീണ്ടും ദുരഭിമാന കൊല.. കോട്ടയം സ്വദേശി കെവിനെയാണ് ഭാര്യയുടെ സഹോദരനും, അയാൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ കൊട്ടേഷൻ അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് തട്ടി കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് പോലീസ് പരാതി പരിഗണിച്ചതെന്ന് കേൾക്കുന്നു. എല്ലാ ദുരഭിമാന കൊലകളിലും പോലീസ് ഇത്തരം സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലൊ…

Top