പരാജയ ഭീതിയിൽ സമനില തെറ്റിയതു കൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ വെറും തോന്നലുകളാണ്. ഇടതുപക്ഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. ‘പുരോഗമന’ , മതേതര മുഖം മൂടിക്ക് പിറകിൽ വർഗീയതയും സ്ത്രീവിരുദ്ധതയും സർവോപരി അഹങ്കാരവും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പുഛവും ഒക്കെയാണ് ഒരു ശരാശരി സഖാവിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി .ഓരോന്നും അതിന്റെ തായ സന്ദർഭത്തിൽ പുറത്തു ചാടുമെന്ന് മാത്രം.

Top