ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിരപരാധി ആണെന്ന് കണ്ടു ആസാം സ്വദേശിയെ വെറുതേ വിട്ട പോലീസ് എന്ത് കൊണ്ടാണ് Video തെളിവായി സ്വീകരിച്ച് കുറ്റക്കാർക്ക് എതിരെ നടപടി എടുക്കാത്തത്? ഈ നിരപരാധി ആയ അന്യസംസ്ഥാനക്കാരന്റെ നീതിക്ക് വേണ്ടി ആരും ശബ്ദിക്കാത്തത് എന്ത് കൊണ്ടാണ്?

Top