ഗസ്സാ… പ്രിയപ്പെട്ടവളേ… നിന്റെ മാറില്‍ നിന്നൊരു കുഞ്ഞ്‌ സ്വാതന്ത്രത്തിന്റെ മുലപ്പാല്‍ കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാന്‍ അവനുവേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നുണ്ട്…

Top