കെവിൻ ജോസഫിനെ ദാരുണമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തെ പലരും ഉൾക്കൊണ്ടത് സ്വന്തം സഹോദരനോ ,ഏറ്റവുമടുത്ത സുഹൃത്തിനോ സംഭവിച്ച ദുരന്തമായാണ് ,ദളിതരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം .,ക്രൈസ്തവ – ഹിന്ദു വിഭജനമില്ലാതെ ,ആ സമുദായത്തെ ഒന്നടങ്കം ഇത് ദുഖത്തിലും പ്രതിഷേധത്തിലും ആഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് . പ്രണയത്തോട് ,പ്രത്യകിച്ചും വേറിട്ട മതങ്ങളിലും ജാതികളും ഉള്ളവർ തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തോട് , വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും സമുദായവും കടുത്ത ശത്രുതയും ഭയപ്പാടുമാണ് പുലർത്തുന്നത് ,ഇതിനെ പരിരക്ഷിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും പോലീസ് , കോടതികൾ മുതലായ സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് , കേരളത്തിൽ ഖാപ്പ് പഞ്ചായത്തുകൾ ഇല്ലെന്നു മേനിപറയുന്നവർ ഇത്തരം വീട്ടുകാരും അവരുടെ കുല -ജാതി -വംശ -മേന്മാ വാദങ്ങളും ഖാപ്പ് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് സമാനമായ കടമയാണ് നിർവഹിക്കുന്നതെന്നു മറക്കുന്നു .

Top