കലാപമുണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് കാക്കാമ്മാരെ പ്രകോപിപ്പിക്കലാണ് എന്ന തിയറിയൊക്കെ പഴഞ്ചനായെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട പാ രഞ്ജിത്തിനോട് ആരെങ്കിലുമൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമോ? #കാലാ #Muslimlife

Top