ഇതെല്ലാം ഒരു വസ്തുതയായി നില്‍ക്കെയാണ് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ഒന്നാകെ വന്‍പാപികളായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മലയാളി വംശീയത കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുന്നത്.

Top