Navigation

Posts by Sahodaran Ayyappan
  • ഓണപാട്ട്

    സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ

    മാവേലി നാട് വാണീടും കാലം മാനുഷരെല്ലാരും ഒന്ന് പോലെ ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം ആപത്തെങ്ങാർക്കും  ഒട്ടില്ല താനും കള്ളവുമില്ല, ചതിവുമില്ല എള്ളോളമില്ല പൊളിവചനം തീണ്ടലുമില്ല തൊടീലുമില്ല വേണ്ടാത്തനങ്ങൾ മറ്റൊന്നുമില്ല ചോറുകൾ വെച്ചുള്ള പൂജയില്ല ജീവിയെകൊല്ലുന്ന

    READ MORE

Subscribe Our Email News Letter :