നിയമനങ്ങളിലെ അട്ടിമറികള്‍
ചന്ദ്രമോഹന്റെ കവിതകള്‍: കാലമാപിനിയുടെ വിഷസൂചികയില്‍ നിന്നുള്ള മോചനം
യുവനടനുമായുള്ള അഭിമുഖം
കിച്‌ന ഒരു റോഡ് കഥ – ഭരണകൂട ഫാസിസത്തിന്റെ യാത്രകള്‍
ദലിത് സ്ത്രീ ഇടപെടലുകള്‍