Navigation

Economy
 • INDIAN-RUPEE

  സാമ്പത്തിക അരാജകത്വം എന്തിന്‍െറ മുന്നോടി?

  കള്ളനോട്ടും കള്ളപ്പണവും തുരത്താനെന്ന പേരുപറഞ്ഞ് സാമ്പത്തിക അരാജകത്വം സ്യഷ്ടിക്കുന്നത് എന്തിനുവേണ്ടിയാണെന്ന് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോള്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയാതെ വന്നാല്‍ തിരിച്ചറിവ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും ഒരുപക്ഷേ, രാഷ്ട്രീയ ഫാഷിസം

  READ MORE
 • INDIAN-PEOPLE-POLLING-BOOTH

  ശതകോടീശ്വരന്മാരെ തോല്പിക്കാന്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കു കഴിയും

  ബ്രീട്ടീഷുകാര്‍ പോയപ്പോള്‍ ഇഡ്യയിലെ പീഡിത ജനത പ്രതീക്ഷിച്ചത്, സ്വതന്ത്രഭാരതത്തില്‍ ദാരിദ്ര്യത്തില്‍നിന്നും അവമാനത്തില്‍ നിന്നും തങ്ങള്‍ മോചിതരാകും എന്നാണ്. വോട്ടമകാശം എന്ന ആയുധം കൈയിലുള്ളതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിയെ

  READ MORE
 • Modi-Economy

  ബി.ജെ.പി.യുടെ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം

  സോവിയറ്റ്‌യൂണിയന്റെ (ഇപ്പോഴത്തെ റഷ്യ) സാമ്പത്തികനയം, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ അനിവാര്യഘടകങ്ങളായ ഭൂമി, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങള്‍, ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതികജ്ഞാനം എന്നിവയെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാക്കുകയായിരുന്നു. ഈ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിര്‍ബന്ധിത ഭൂമിയേറ്റെടുക്കല്‍ നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായി

  READ MORE
 • Poverty-6

  വികസനം, ദാരിദ്ര്യം: പുനര്‍നിര്‍വചനം ആവശ്യമാണ്

  പല സാമൂഹ്യ വെല്ലുവിളികള്‍ക്കും ഒരേയൊരു ശരിയായ പരിഹാരം എന്ന ഒന്നില്ല. സൂക്ഷ്മ ആസൂത്രണം ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന നിലയില്‍ അടിസ്ഥാനപരമായി വികസിച്ചത് റോബര്‍ട്ട് ചേംമ്പേഴ്‌സ് പല നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞരോടൊപ്പം നിര്‍മ്മിച്ച 'ഡവലപ്പ്‌മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്' എന്ന കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക്

  READ MORE
 • india-industry

  kane lambert revels in fresh start at williamstown

  While Wholesale Jerseys Free Shipping it obviously increased players' endurance, its primary benefit was a significant increase in players' persistence and perseverance. Walter Payton, Singletary's 1980s teammate and the Bears record setting running back, believed that hill running helped players overcome the mental obstacles that get in the way of success. Many people still believe the 1985 Bears were the best NFL team in history. The Houston Texans may be a newer team to the NFL,Cheap nfl jerseys but locals and fans know that meat loving Texans are firmly established in the barbecue game. With plenty of barbecue at Reliant Stadium (Luther's BBQ and Indian Mountain are two stand outs), the tailgaters are equally as dedicated to

  READ MORE
 • kamala harris is elected california new u

  Lima Bean Guacamole Cook 10 ounces frozen lima beans in salted water until tender; drain and rinse. Pulse in a food processor with 1 avocado, 1/2 chopped small white onion, the juice of 2 limes, 1 serrano chile, 1/2 cup torn cilantro, and salt to taste. And his career changed with one hit in the Seattle Super Dome, when the Raiders were in the late stages of losing to the Sea Hawks. And late in the game, he put a big hit on a very big running back and felt a pop in his neck.Cheap Jerseys And he was never the same again. Maybe this will help in his fight for his charity Appointed Special Advocates of New Orleans. Last but not least, Herschel Walker, NFL football player, also has a black belt in tae kwon do. He too has a quote

  READ MORE

Subscribe Our Email News Letter :